Βιβλιοκρισίες


H φρίκη του Κομμένο

Χ. Φ. Μάγερ
H φρίκη του Κομμένο
Αφήγηση-έρευνα για το ολοχαύτωμα του χωριού Κομμένο της ‘Αρτας στις 16 Αυγούστου 1943
Εkδοσεις Καλεντης, Αθήνα, 1998

www.kalendis.gr

Ε© H.F. Meyer 2007 |