Mirësevini!

Nëpërmjet kësaj rruge unë kërkoj kontakte me ish anëtarët e lëvizjeve të rezistencës shqiptare të Luftës së Dytë Botërore ose me të afërmit e tyre. Shumë luftëtarë të rezistencës kanë pasur me vete ditare, kanë shkruar përjetimet e tyre në kohën e pasluftës, kanë shkëmbyer përvojat e luftës me familjet apo shokët e tyre dhe kanë plotësuar albume fotografike. Këto dokumente do t'i vlerësoja shumë për publikimet e mia shkencore. E vetkuptueshme që unë përgjigjem për çdo kosto dhe siguroj një kthim pa pengesa të materialeve.

Të interesuarve u garantoj me dëshirë hyrje arkivin tim të pasur.

Për të më kontaktuar:

H. F. Meyer

Phone: 0032 2 375 99 62
Fax: 0032 2 374 27 83
E-mail: hfmeyer@compuserve.comKontaktimi me autorin:
hfmeyer@compuserve.com


© H.F. Meyer 2007 |