Pasqyra e Lëndës


Lutemi klikoni tek shigjeta për detaje te mëtejshme

Von Wien nach Kalavryta. Die blutige Spur der 117. Jäger-Division durch Serbien und Griechenland
(Prej Vjenës në Kalavrita. Shtegu i përgjakshëm i Divizionit të 117 nëpërmjet Serbisë dhe Greqisë)


Kommeno© H.F. Meyer 2007 |